Bakgrund

Örtmedicinen är en urgammal kunskap och har över hela världen använts för att bota och lindra. Redan ca 3500 år f. Kr sammanställde Kejsare Shen Nung 365 preparat från mineraler och djur men främst från växter. Kejsare Huang Di tillskrivs en viktig roll genom boken ”Huang Di Nei Jing”, ”Den gule kejsarens internmedicin”, vars texter utgörs av en dialog mellan Huang Di och hans livläkare Qi Bo.
Vid sidan om den kinesiska örtmedicinen, eller snarare som ett komplement, arbetar jag med våra vilda örter. Min övertygelse är att det vi behöver finns där vi är och egentligen ska vi kanske inte behöva hämta örter från kina eller andra asiatiska länder.
Kineserna har en gammal tradition inom örtmedicin där man varit duktiga på att dokumentera örter och deras egenskaper, recept och rekommendation av recept för behandling av olika sjukdomar eller tillstånd. Vi i norden har inte samma grund eller tradition utan örtmedicin förknippas ofta med ”kloka gummor” eller gubbar och häxor.

Det man ska hålla i sitt minne är att våra syntetiska mediciner oftast har sitt ursprung ur våra växter.
Men växterna är inte bara vår medicin och våra hjälpare utan har också en läkande och helande effekten på vårt sinne när vi rör oss och är ute i naturen. Den gröna terapin har många gånger använts i läkningsprocesserna hos olika behandlare som förstått att uppskatta dess läkande effekt.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Köpmanvägen 18, 952 43 TÖRE

070-696 62 07