Första besöket

Koppla av, ta en stund för dig själv och kom undan stress. Här kommer din kropp, själ och själ att få tid att börja självläka i naturliga processer som kinesisk medicin kan skapa för att du ska känna sig hel, avslappnad och glad. Kinesisk medicin används också för mer djupgående behandlingar. Många olika tillstånd av sjukdom och obehag kan vara bra eller bättre med akupunktur.

Det första besöket varar normalt mellan 30 till 90 minuter. Jag tar en detaljerad hälsohistoria och ställer frågor om det mesta. Det kan vara frågor om dina symptom, matvanor, motion, sömnvanor, hur du mår emotionellt m.m. om allt som kan ge en bild av din hälsa.
Jag använder också diagnosverktyg som är unika för akupunktur och TKM, såsom tung- och pulsdiagnos.

Akupunktur och kinesisk medicin är en säker, effektiv och läkemedelsfri behandling som kan hjälpa till att ta itu med en mängd olika vanliga problem. Behandlingen ger sällan biverkningar och är en säker metod när man har valt att gå till en akupunktör med adekvat utbildning.

”En tusenmilaresa börjar med ett steg.”
– Lao-tzu

Din behandlingsplan

När jag har samlat tillräckligt med information får du en individuell diagnos och en behandlingsplan som kommer att förklara:
• Din underliggande obalans
• Behandlingsplan och tid för genomförande.
• Vilka typer av behandling/terapier du får

Få ut det mesta av behandlingen

För att få bästa resultat, håll några saker i minnet:

• Var snäll och kom i tid
• Ät inte en stor måltid innan besöket
• Använd lätta och bekväma kläder
• Var noga med att ta upp alla frågor eller problem som känns viktiga
• Planera gärna in lugna aktiviteter och välj lätta måltider upp till 6 timmar efteråt.
• Följ din behandlingsplan och ha tålamod med dig själv. Varje besök bygger på det tidigare besöket.

Hur behandlingen fungerar

För att behandla eventuella Qi obalanser använder jag fina sterila nålar som införs vid specifika akupunkturpunkter längs meridianerna. Behandlingen fokuserar på akupunkturpunkter som väljs ut och är relaterade till organ baserat på dina individuella problem och symtom.
När behandlingen är klar kan Qi cirkulera mer fritt genom hela kroppen, vilket ger tillräcklig näring åt celler, organ, körtlar, vävnader och muskler. Detta kan minska smärta och återställa balans och harmoni, såväl som att kroppens förmåga att läka sig själv ökar – vilket slutligen leder till optimal hälsa och välbefinnande.

Där jag anser att det behövs kan jag komma att använda andra terapier i din behandlingsplan som koppmassage, Gua Sha eller moxibustion (värmebehandling) och örtmedicin.

DIN ROLL I LÄKNINGSPROCESSEN

Dina handlingar är ett viktiga val i din behandlingsplan. Fokus på din hälsa och att välja en sund livsstil är de bästa stegen du kan ta för ditt välbefinnande. Tillsammans vi läka dina obalanser och hjälpa dig att uppnå harmoni och balans.

Även efter att dina symtom har minskat eller läkt ut kan akupunktur hjälpa dig att behålla din hälsa och eventuellt förebygga framtida obalanser. Ju mer du lär dig om akupunktur och TKM och använder dig av visdomen och verktygen, desto mer när du kroppen, tanken och anden.

Akupunktur är inte någon Quick fix.

Sanningen är den att det tar tid och engagemang. Beroende på din nuvarande hälsa och symtom kan du känna dig bättre direkt efter 1.a behandlingen, eller så behövs behandlingar i veckor, månader eller år för att uppnå de resultat du vill ha. Som akupunktör kan jag ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig. Med lite tålamod och öppet sinne kommer du vara på väg till bättre hälsa och vitalitet.

Akupunktur och TKM erbjuder en säker och effektiv behandling ur ett holistiskt perspektiv (helheten). Det är ett naturligt synsätt och en enkel väg till självläkning och kan både lösa symptom och förbättra din hälsa allmänt.

Genom att ta rätt steg och plantera hälsans frön, är du på väg till ett friskare du!

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Köpmanvägen 18, 952 43 TÖRE

070-696 62 07